تاريخ : ۱۳٩۱/٧/٢ | ٩:٢٥ ‎ق.ظ | نویسنده : جغرافیا و اقلیم شناسی

  

      اقیانوس شناسی فیزیکی:

 


            اقیانوس شناسی فیزیکی شاخه‌ای است که مطالعه کلیه خصوصیات از جمله حرارت، مقدارشوری، وزن مخصوص و فشار، هدایت محرک‌های الکتریکی، نوری و صوتی را در اقیانوس‌ها در بر می‌گیرد.

اقیانوس شناسی پویا مربوط می‌شود به تبادلات انرژی میان جو و سطح اقیانوس ها و حرکات عمومی‌ آب اقیانوس‌ها مانند جزر و مد و اشکال مختلف امواج و جریان‌های سطحی و زیرسطحی.

اقیانوس شناسی شیمیایی به خواص شیمیایی آب دریاها و اقیانوس‌ها می‌پردازد که عبارتند از شناخت کلیه مواد و عناصر محلول، انواع مختلف چرخه‌های شیمیایی و بیوشیمیایی که در آب اقیانوس‌ها وجود دارند و کلیه الگوهای ژئوشیمیایی که به شناخت یا ارائه نظریه‌هایی درباره منشاء و تکامل دریاها و اقیانوس‌ها کمک می‌کنند.

اقیانوس شناسی زیستی عبارت از مجموعه مطالعاتی است که درباره گیاهان و جانوران دریایی و چگونگی انطباق آنها با شرایط محیط زندگی و بالاخره کلیه چرخه‌های حیاتی موجوددر دریاها و اقیانوس‌ها انجام می‌پذیرد.

در اقیانوس شناسی زمین شناختی مهمترین مسائلی که مورد مطالعه قرار می‌گیرند عبارتند از: اختصاصات زمین شناختی حوضه اقیانوس‌ها، سنگ‌های تشکیل دهنده آنها و رسوبات انباشته شده در کف آنها.

مسائل مهم دیگری مانند مطالعه سلسله جبال‌های زیردریایی، خواص مغناطیسی سنگهای تشکیل دهنده کف اقیانوس‌ها، موج‌های حرارتی که از کف اقیانوسها بر می خیزد، پدیده توسعه کف اقیانوس‌ها و اشتقاق قاره‌ها نیز در قلمرو مطالعات زمین شناختی اقیانوس‌ها می‌باشد.

   • دانلود فیلم